Nice Network

Resurscentrum för konst

NICE-Network har i januari mars 2012 tagit fram ett styr- och måldokument till ett Resurscentrum för konst i Norrbottens län.
Resurscentrum ska stärka bildkonstens roll i länet genom att skapa möjligheter till samverkan mellan konstnärer, kommuner, näringsliv, föreningar och enskilda.
Min uppgift har varit att ta fram praktiska verktyg för att starta verksamheten.
Recurscentrum ingår i projekt Konstmuseet i Norr där också Havremagasinet ingår.

Uppdragsgivare: Norrbottens läns landstings kulturdivision. mars 2012. Kulturdivisionen
Kontaktperson: Elisabeth Lax

N I C E - NETWORK IN CULTURE
Gunhild Stensmyr
Grönadalsvägen 3, Skäret
SE 260 41 Nyhamnsläge
Tel:
Fax:
Mobil:
E-post:
+46 42 34 61 69
+46 42 34 61 67
+46 709 94 08 48
gunhild.stensmyr@nicenetwork.se