Nice Network

Offentlig miljö som konstform

NICE-Network har i mars-april 2011 granskat Fyrbodals kommunalförbunds förslag till styrdokument Offentlig miljö som konstform, Fyrbodalmodellen.

Det aktuella styrdokumentet är tydligt och välformulerat i sin allmänna beskrivning av konstens roll och betydelse för offentlig miljö. Den visar också hur gestaltningsfrågorna kan och bör förankras i den kommunala planeringen och att frågor om skönhet och gestaltning ska sätta sin prägel på alla investeringar från beslut till färdigt resultat. Och inte minst poängteras vikten av att arbeta över förvaltningsgränserna.

Uppdragsgivare: Fyrbodals Kommunalförbund. Mars 2011. Fyrbodal
Kontaktperson: Kiki Eldh och Göran Vogel-redin

N I C E - NETWORK IN CULTURE
Gunhild Stensmyr
Grönadalsvägen 3, Skäret
SE 260 41 Nyhamnsläge
Tel:
Fax:
Mobil:
E-post:
+46 42 34 61 69
+46 42 34 61 67
+46 709 94 08 48
gunhild.stensmyr@nicenetwork.se