Nice Network

Översyn ateljéstöd Gävle konstcentrum

NICE-Network har i augusti 2009 gjort en utredning för Gävle Konstcentrum. Min uppgift var att göra en allmän översyn av ateljéstödet till konstnärer bosatta i Gävle. Kommunen önskade besparing och inte minst ett tydligare regelverk i tillämpningen.
Uppdragsgivare: Kultur- och fritidsnämnden i Gävle kommun. Augusti 2009. Gävle kommun
Kontaktperson: Carl Bergström
N I C E - NETWORK IN CULTURE
Gunhild Stensmyr
Grönadalsvägen 3, Skäret
SE 260 41 Nyhamnsläge
Tel:
Fax:
Mobil:
E-post:
+46 42 34 61 69
+46 42 34 61 67
+46 709 94 08 48
gunhild.stensmyr@nicenetwork.se