Nice Network

Föreläsning om 1%-regeln vid
POFF seminariet

Vid POFF seminariet 4 dec föreläste jag om hur landets kommuner tillämpar 1% regeln. POFF är ett fristående samarbetsprojekt mellan Konsthantverkscentrum (KHVC) och Österlenskolan för Konst och Design. Projektet är utformat i dialog med Statens Konstråd och Region Skåne och vänder sig till konstnärer som är intresserade av hur konstnärlig gestaltning kan bidra till stärkt upplevelse och kommunikation i olika miljöer; konstnärer, politiker, pedagoger, upphandlare, inköpare, arkitekter och alla andra!
Fredagen 4 december på Ystad konstmuseum kl 12-16
info@poff1.se

Läs mer på projektets hemsida POFF
POFF står för Påbyggnadsutbildning inom området konstnärlig gestaltning i privat och offentlig miljö och har EU:s landsbygdsstöd LEADER från Ystad-Österlenregionen.
N I C E - NETWORK IN CULTURE
Gunhild Stensmyr
Grönadalsvägen 3, Skäret
SE 260 41 Nyhamnsläge
Tel:
Fax:
Mobil:
E-post:
+46 42 34 61 69
+46 42 34 61 67
+46 709 94 08 48
gunhild.stensmyr@nicenetwork.se