Nice Network

Utredning ang medborgarförslag om ett Skulpturens Hus i ATSA-huset

N I C E - utredning. Utredning och genomlysning av ett medborgarförslag inlämnat av företagarföreningen GASKA angående inrättandet av ett Skulpturens Hus i ATSA-huset inom Atlasområdet i Gävle.
GASKA´s medlemmar representerar allt från fri konst till scenografi, arkitektur,design och keramik. Deras mål är ett skapa ett experimentrum för ljud, ljus, bild och dans, bygga upp skulpturpark, ateljéer och monumentalverkstad.
Uppdragsgivare: Kultur- och fritidsnämnden i Gävle kommun. Februari/mars 2008. Gävle kommun
N I C E - NETWORK IN CULTURE
Gunhild Stensmyr
Grönadalsvägen 3, Skäret
SE 260 41 Nyhamnsläge
Tel:
Fax:
Mobil:
E-post:
+46 42 34 61 69
+46 42 34 61 67
+46 709 94 08 48
gunhild.stensmyr@nicenetwork.se