Nice Network

Konstens arenor

N I C E - utredning. En påbörjad kartläggning, hösten 2003, av bildkonstens utställningsarenor och arrangörer i samtliga av landets 290 kommuner. Syftet är att få en så heltäckande bild som möjligt av skattefinansierade eller inte vinstdrivande utställningsarenor som har betydelse för människor att uppleva och förstå samtida konst. Ej avslutad. För mer information kontakta gärna Erik Åström, Statens Kulturråd eller Ola Olsson, Statens Kulturråd.
Uppdragsgivare: Statens Kulturråd
N I C E - NETWORK IN CULTURE
Gunhild Stensmyr
Grönadalsvägen 3, Skäret
SE 260 41 Nyhamnsläge
Tel:
Fax:
Mobil:
E-post:
+46 42 34 61 69
+46 42 34 61 67
+46 709 94 08 48
gunhild.stensmyr@nicenetwork.se