Nice Network

Västerås konstmuseum idag och i framtiden

N I C E - utredning. Utredning av Västerås konstmuseums verksamhet klarlagt huvudsakligen ur dess behov av mer ändamålsenliga lokaler.
Rapporten bygger på samtal med främst museipersonalen men också på intervjuer med kulturpolitiker och andra företrädare för konstlivet i Västerås. Rapporten gör också en statistisk jämförelse (1999 års siffror) med andra konstmuseer i landet.
Uppdragsgivare: Kultur- och fritidsnämnden i Västerås kommun. Februari 2002. Västerås Konstmuseum
N I C E - NETWORK IN CULTURE
Gunhild Stensmyr
Grönadalsvägen 3, Skäret
SE 260 41 Nyhamnsläge
Tel:
Fax:
Mobil:
E-post:
+46 42 34 61 69
+46 42 34 61 67
+46 709 94 08 48
gunhild.stensmyr@nicenetwork.se