Nice Network

Ljusgestaltning av Nissanrummet

N I C E - konsult med uppgift att arbeta som sekreterare i bedömningsgruppen när ett f.d industriområde centralt i Halmstad förvandlades till en helt ny stadsdel med bostäder, service, kultur och kommersiella verksamheter. Bedömningsgruppen förordade enhälligt Vesa Honkonens och Helena Hietanens förslag "Målningen - rum från röd till blå"
Uppdragsgivare: Halmstads kommun, KB Gamletull samt Statens konstråd 2001.
Gamletull
N I C E - NETWORK IN CULTURE
Gunhild Stensmyr
Grönadalsvägen 3, Skäret
SE 260 41 Nyhamnsläge
Tel:
Fax:
Mobil:
E-post:
+46 42 34 61 69
+46 42 34 61 67
+46 709 94 08 48
gunhild.stensmyr@nicenetwork.se