Nice Network

Kulturpolitiskt handlingsprogram
Sollentuna kommun

N I C E - konsult. Sakkunnig vid kultur- och fritidsnämndens arbete med handlingsplan för området Kultur i Sollentuna kommun.
Uppdragsgivare: Nämndkontoret, Sollentuna kommun 1997.
Sollentuna Kommun
N I C E - NETWORK IN CULTURE
Gunhild Stensmyr
Grönadalsvägen 3, Skäret
SE 260 41 Nyhamnsläge
Tel:
Fax:
Mobil:
E-post:
+46 42 34 61 69
+46 42 34 61 67
+46 709 94 08 48
gunhild.stensmyr@nicenetwork.se