Nice Network

Hur åstadkommer du ett sponsoravtal värt miljoner

En N I C E - kurs på Konserthuset i Stockholm, maj 2007

Kursen utgick från näringslivets perspektiv och riktades till chefer och sponsor- och marknadsansvariga på kulturinstututioner. Några av de frågor kursen tog upp;
Hur väljer jag en sponsor och på vilka grunder vinner jag ett samarbete? Varför vill jag samverka, vad vill jag uppnå? Vad definierar en sponsorrelation? Vad kan min verksamhet erbjuda och vilken är min motprestation?
Hur kan ett sponsoravtal se ut? Vad är rimliga prislappar? Vilka andra värden finns än exponering? Sponsring som kommunikation och marknadsföring.
Kurslärare var Leif Emsjösom arbetat som Sponsorchef för Idrott på Vattenfall 1989-2003 ochAnette Keiler-Arvedson som haft olika befattningar på Vattenfall i 15 år bl a som Informationschef, PR-chef och sponsorchef för kultur, miljö och humansponsring. Hon arbetar fortfarande med Vattenfalls humansponsringsprojekt.

Projektledare Nathalie Nilsson, 0733-462289


N I C E - NETWORK IN CULTURE
Gunhild Stensmyr
Grönadalsvägen 3, Skäret
SE 260 41 Nyhamnsläge
Tel:
Fax:
Mobil:
E-post:
+46 42 34 61 69
+46 42 34 61 67
+46 709 94 08 48
gunhild.stensmyr@nicenetwork.se