Nice Network

Studieresa till Köpenhamn
Lär dig allt om Dansk samtidskonst
19-20 februari 2007


Jørgen Carlo Larsen, Overgaden
N I C E-studieresa till det spännande Köpenhamn bjöd på ett intressant och späckat program! Genom föreläsning och besök på konstinstitutioner och gallerier guidade NICE deltagarna i det samtida danska konstlivet. Den kända danska konstprofilen Sanne Kofod Olsen introducerade oss. Vi träffade konstnärer, gallerister, museichefer och kollegor. Skapade värdefulla danska kontakter! Allt i en ”very NICE” anda och med danskt hygge!
Sanne Kofod Olsen; Läs mer

projektledare Nathalie Nilsson
N I C E - NETWORK IN CULTURE
Gunhild Stensmyr
Grönadalsvägen 3, Skäret
SE 260 41 Nyhamnsläge
Tel:
Fax:
Mobil:
E-post:
+46 42 34 61 69
+46 42 34 61 67
+46 709 94 08 48
gunhild.stensmyr@nicenetwork.se