Nice Network

Sponsring
18-19 maj 2006

N I C E - kurs på Liljevalchs konsthall. Kursen utgick från den kommersiella sektorns syn på sponsring och leddes av erfarna sponsorer från näringslivet; Anette Keiler-Arvedson och Leif Emsjö som bland annat tagit fram Vattenfalls sponsringskoncept. Med konkreta exempel ur affärslivet presenterade lärarna den svenska sponsringshistorien fram till i dag. Kursen lärde deltagarna att proffsigt välja, söka och förhandla med en sponsor samt hur man etablerar en långsiktig affärsmässig relation med en samarbetspartner.
N I C E - NETWORK IN CULTURE
Gunhild Stensmyr
Grönadalsvägen 3, Skäret
SE 260 41 Nyhamnsläge
Tel:
Fax:
Mobil:
E-post:
+46 42 34 61 69
+46 42 34 61 67
+46 709 94 08 48
gunhild.stensmyr@nicenetwork.se