Nice Network

EU och Kulturen
16-20 februari 2000


Ewa Bergdahl, Norrköpings stadsmuseum tillsammans med Hans Hansson, Piteå kommun. I bakgrunden Anna Carin Zachrisson, Ljusdals kommun och Kristina Blomquist från Halmstad kommun.
N I C E -studieresa til Bryssel. Studieresan syftade till att öka kunskapen om EU´s utvecklingsprojekt på kulturområdet, strukturfondernas och andra ”instrumentella” stödprograms betydelse för kulturen, bredda kontaktytorna samt stimulera till ökat svenskt deltagande i de internationella samarbetsprojekten på kulturområdet. Kursdeltagarna träffade chefer och handläggare på EU-kommissionens olika generaldirektorat, rådssekreterare och EU-parlamentet, Sveriges representation vid EU och svenska regionkontor i Bryssel.
Kursledare: Katarina Årre, Bryssel
N I C E - NETWORK IN CULTURE
Gunhild Stensmyr
Grönadalsvägen 3, Skäret
SE 260 41 Nyhamnsläge
Tel:
Fax:
Mobil:
E-post:
+46 42 34 61 69
+46 42 34 61 67
+46 709 94 08 48
gunhild.stensmyr@nicenetwork.se