KONSTHALL TORNEDALEN - SKA BYGGAS VID TORNE ÄLV MELLAN ÖVERTORNEÅ OCH HAPARANDA                                   ARTHOTEL TORNEDALEN - BOENDE MAT AKTIVITETER
   
 

Birgitta Silfverhielm

är den sökande som vill tämja det ”vilda” som hon själv säger.

Komplexa verk, som alltid överraskar, allt från foto till tunga handfasta stenskulpturer.

Birgitta är forskaren som lika systematiskt som vetenskapsmannen systematiserar den samlade kunskapen.

NICE rekommenderar