KONSTHALL TORNEDALEN - SKA BYGGAS VID TORNE ÄLV MELLAN ÖVERTORNEÅ OCH HAPARANDA                                   ARTHOTEL TORNEDALEN - BOENDE MAT AKTIVITETER
   
 

Eva Marklund

är inte främmande för någonting. Med humor, intelligens och självdistans bygger hon sina verk.

Och ingen förmår mer koncist än Eva själv att klargöra sitt förhållande till konsten; ”Jag vill tydliggöra något istället för att odla min egen konstighet.

Vara så naken jag kan.” För Eva är konsten ”en livslång övning i intuition och känslighet”.

NICE rekommenderar