ARTHOTEL TORNEDALEN - BOENDE MAT AKTIVITETER                                   KONSTHALL TORNEDALEN - SKA BYGGAS VID TORNE ÄLV MELLAN ÖVERTORNEÅ OCH HAPARANDA
   
 

Kurser

Skriv ut

Skriv i gränslandet

Under några novemberdagar 2013 arrangerade NICE - Network In Culture en skrivarkurs på Guest House Tornedalen för att utforska ord och språk.  
Kursen hölls under ledning av Katarina Kieri
författare med nordliga rötter, numera bosatt i Norrtälje. Hon debuterade 1993 med diktsamlingen Slutet sällskap och har sedan dess gett ut ett femtontal böcker i olika genrer för såväl barn och ungdomar som vuxna. 
Vid sidan av bokskrivandet besöker Katarina skolor, föreläser och håller i kurser.
Hon skriver också krönikor och betraktelser för tidningar och radio.
Katarina Kieri har fått mycket uppmärksamhet och många priser för sitt författarskap. 2004 fick hon Hans Peterson-priset, Tidningen Vi:s litteraturpris samt Augustpriset för ungdomsromanen Dansar Elisa? Nej!.
År 2012 tilldelades hon Astrid Lindgren-priset för hela sina barn- och ungdomsproduktion.
Skriv ut

Hur åstadkommer du ett sponsoravtal värt miljoner

En N I C E - kurs på Konserthuset i Stockholm, maj 2007

Kursen utgick från näringslivets perspektiv och riktades till chefer och sponsor- och marknadsansvariga på kulturinstututioner. Några av de frågor kursen tog upp;
Hur väljer jag en sponsor och på vilka grunder vinner jag ett samarbete? Varför vill jag samverka, vad vill jag uppnå? Vad definierar en sponsorrelation? Vad kan min verksamhet erbjuda och vilken är min motprestation?
Hur kan ett sponsoravtal se ut? Vad är rimliga prislappar? Vilka andra värden finns än exponering? Sponsring som kommunikation och marknadsföring.
Kurslärare var Leif Emsjösom arbetat som Sponsorchef för Idrott på Vattenfall 1989-2003 ochAnette Keiler-Arvedson som haft olika befattningar på Vattenfall i 15 år bl a som Informationschef, PR-chef och sponsorchef för kultur, miljö och humansponsring. Hon arbetar fortfarande med Vattenfalls humansponsringsprojekt.

Projektledare Nathalie Nilsson, 0733-462289Stefan Wiktorsson
Skriv ut

Ljusdesign och projiceringsteknik
21 - 22 mars 2007

En N I C E - kurs på Dunkers kulturhus, Helsingborg 21-22 mars, 2007.

Många musei- och konsthallstekniker ställs ofta inför konkreta problem i samband med utställningsproduktion. Detta gäller särskilt ljusteknik. De tekniska problemen måste lösas på bästa möjliga sätt med hänsyn till utställning, utställningsrum, objekt, tid och ekonomi. Det finns även ljustekniska lösningar som hyrs in istället för att lösas på arbetsplatsen eftersom kunskapen saknas. Kursen ägnade också en halvdags praktisk djupdykning i videoteknik med fokus på projektioner och uppspelningsutrustning.


Kurslärare: Stefan Wiktorsson med mångårig erfarenhet bl.a av ljussättning för museer, konsthallar, arkitektur och kyrkor.
Kurslärare: Henrik Lago från Presentationsdesign.

Projektledare Nathalie Nilsson telefon 0733-462289Skriv ut

Sponsring
18-19 maj 2006

N I C E - kurs på Liljevalchs konsthall. Kursen utgick från den kommersiella sektorns syn på sponsring och leddes av erfarna sponsorer från näringslivet; Anette Keiler-Arvedson och Leif Emsjö som bland annat tagit fram Vattenfalls sponsringskoncept. Med konkreta exempel ur affärslivet presenterade lärarna den svenska sponsringshistorien fram till i dag. Kursen lärde deltagarna att proffsigt välja, söka och förhandla med en sponsor samt hur man etablerar en långsiktig affärsmässig relation med en samarbetspartner.
Bildgalleri

Thure Gunnarsson och Agneta Andersson. I bakgrunden syns Åsa Grönlund och Ann-Christine Fogelberg
Skriv ut

Hur får jag plats i media?
6 - 7 november 2003

N I C E - kurs i Skärets konsthall

Hur ska min verksamhet bli uppmärksammad av media? Vad är en nyhet? När ordnar jag presskonferens? Och vart skickar jag inbjudan? Vad kännetecknar en nyhet, hur är en redaktion organiserad och vilka etiska regler gäller inom press, radio och TV. Hur ska ett pressmeddelande formuleras?
Bildgalleri

Kursledaren Monica Nieckels och Elisabeth Lidén Millesgården
Skriv ut

Videokonstens historia
23 april 1999

N I C E - kurs på Riksutställningar, Stockholm

Kursen belyste videokonstens historia. Kursdeltagarna fick se de banbrytande verken från 60-talet till dem som skapas i dag. Kursen följde de stora namnen som Nam June Paik, Gary Hill, Bill Viola och Dara Birnbaum.
Kursdeltagarna fick också se experimentfilmens visuella mästerstycken som Ballet Me`canique av Leger, Diagonalsymfonin av Eggeling och Den andalusiska hunden av Buñuel och Dali. Kursen leddes av Monica Nieckels, som byggt upp Moderna Museets film- och videoarkiv.
Bildgalleri

NICE rekommenderar