KONSTHALL TORNEDALEN - SKA BYGGAS VID TORNE ÄLV MELLAN ÖVERTORNEÅ OCH HAPARANDA                                   ARTHOTEL TORNEDALEN - BOENDE MAT AKTIVITETER
   
 

Konsultuppdrag

Skriv ut

Resurscentrum för konst

NICE-Network har i januari mars 2012 tagit fram ett styr- och måldokument till ett Resurscentrum för konst i Norrbottens län.
Resurscentrum ska stärka bildkonstens roll i länet genom att skapa möjligheter till samverkan mellan konstnärer, kommuner, näringsliv, föreningar och enskilda.
Min uppgift har varit att ta fram praktiska verktyg för att starta verksamheten.
Recurscentrum ingår i projekt Konstmuseet i Norr där också Havremagasinet ingår.

Uppdragsgivare: Norrbottens läns landstings kulturdivision. mars 2012. Kulturdivisionen
Kontaktperson: Elisabeth Lax


Skriv ut

Offentlig miljö som konstform

NICE-Network har i mars-april 2011 granskat Fyrbodals kommunalförbunds förslag till styrdokument Offentlig miljö som konstform, Fyrbodalmodellen.

Det aktuella styrdokumentet är tydligt och välformulerat i sin allmänna beskrivning av konstens roll och betydelse för offentlig miljö. Den visar också hur gestaltningsfrågorna kan och bör förankras i den kommunala planeringen och att frågor om skönhet och gestaltning ska sätta sin prägel på alla investeringar från beslut till färdigt resultat. Och inte minst poängteras vikten av att arbeta över förvaltningsgränserna.

Uppdragsgivare: Fyrbodals Kommunalförbund. Mars 2011. Fyrbodal
Kontaktperson: Kiki Eldh och Göran Vogel-redin


Skriv ut

Föreläsning om 1%-regeln vid
POFF seminariet

Vid POFF seminariet 4 dec föreläste jag om hur landets kommuner tillämpar 1% regeln. POFF är ett fristående samarbetsprojekt mellan Konsthantverkscentrum (KHVC) och Österlenskolan för Konst och Design. Projektet är utformat i dialog med Statens Konstråd och Region Skåne och vänder sig till konstnärer som är intresserade av hur konstnärlig gestaltning kan bidra till stärkt upplevelse och kommunikation i olika miljöer; konstnärer, politiker, pedagoger, upphandlare, inköpare, arkitekter och alla andra!
Fredagen 4 december på Ystad konstmuseum kl 12-16
info@poff1.se

Läs mer på projektets hemsida POFF
POFF står för Påbyggnadsutbildning inom området konstnärlig gestaltning i privat och offentlig miljö och har EU:s landsbygdsstöd LEADER från Ystad-Österlenregionen.

Skriv ut

Inspirationsseminarium
Hedenäset fredagen 23 maj, 2008

Jag deltog i ett spännande inspirationsseminarium i Hedenäset bl a tillsammans med Östen Mäkitalo, känd som \"The Father of the Mobile\" och musikern och kompositören Stefan Nilsson belönad med grammisnomineringar, guldskivor och guldbagge.
LÄS MER! Och så här skriver NSD om seminariet.


Höganäs museum
Skriv ut

Nordiskt Centrum för keramisk konst

N I C E - konsult. Just nu pågår ett inspirerande uppdrag för Stiftelsen Höganäs museum, som ska bli ett Nordiskt centrum för keramisk konst. Är du nyfiken kontakta Gunhild Stensmyr, telefon 0709- 940848.
Uppdragsgivare: Höganäs museumSkriv ut

Ljusgestaltning av Nissanrummet

N I C E - konsult med uppgift att arbeta som sekreterare i bedömningsgruppen när ett f.d industriområde centralt i Halmstad förvandlades till en helt ny stadsdel med bostäder, service, kultur och kommersiella verksamheter. Bedömningsgruppen förordade enhälligt Vesa Honkonens och Helena Hietanens förslag "Målningen - rum från röd till blå"
Uppdragsgivare: Halmstads kommun, KB Gamletull samt Statens konstråd 2001.
Gamletull

Skriv ut

Lokalprogram för konsthall i Halmstad

N I C E - konsult. Rapporten är ett diskussionsunderlag för beslutsfattare ang konsthall av internationell betydelse i Halmstad. Utredningen skissar allt från lokal- och personalbehov till pedagogiskt publikarbete och kapital- och driftsbudget.
Uppdragsgivare: Kulturförvaltningen i Halmstad kommun 2000-2002
Halmstad

Skriv ut

Kulturpolitiskt handlingsprogram
Sollentuna kommun

N I C E - konsult. Sakkunnig vid kultur- och fritidsnämndens arbete med handlingsplan för området Kultur i Sollentuna kommun.
Uppdragsgivare: Nämndkontoret, Sollentuna kommun 1997.
Sollentuna Kommun

NICE rekommenderar