ARTHOTEL TORNEDALEN - BOENDE MAT AKTIVITETER                                   KONSTHALL TORNEDALEN - SKA BYGGAS VID TORNE ÄLV MELLAN ÖVERTORNEÅ OCH HAPARANDA
   
 

Nyheter från Konsthall Tornedalen

Konsthall Tornedalens arkitekt Anssi Lassila, OOPEAA, förärades med Finska statens stora Arkitekturpris. Anssi med team på OOPEAA har vunnit flera prestigefulla arkitektpriser som Finska träpriset 2015 och Finlandia priset.

Konsthall Tornedalen har alla tillstånd klara att sätta spaden i jorden.
Läs mer på hemsidan Konsthall Tornedalen
Finansieringsprocessen är i full gång och målet är att lösa kapitalanskaffningen i år.

Varumärket Tornedalen

AB Konsthall Tornedalen har bygg- och finansieringsansvaret och söker nu aktivt delägare med samma mål som vi att lyfta varumärket Tornedalen. Konsthallen äger ett starkt kapital i form av kunskap, förtroende och nätverk, grundläggande faktorer för varumärkets genomslagskraft.

Internationell marknad

Konsthallens etablering vidgar det lokala perspektivet och öppnar för en bred internationell marknad inom många affärsområden, men framför allt får besöksnäringen ett lyft.
Den totala investeringen är runt 50 miljoner SEK och det egna kapitalet kommer att ligga runt 11 miljoner.


Vinnande arkitektbyrån OOPEAA, under ledning av Anssi Lassila har tagit fram ritningsunderlag och SWECO har beräknat byggkostnaderna.

Vi är glada över samarbetet med SWECO och OOPEAA som kostnadsberäknat byggkostnaderna och Arnqvist & Sivenbring som oförtröttligt arbetat med detaljplanen. Tillsammans med Almi i Luleå har vi tagit fram en skarp affärsplan.

Investering hittills 4 miljoner SEK

Ekonomiskt stöd från Norrbottens Läns Landsting, Länsstyrelsen, Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Övertorneå kommun, Tornedalsrådet och Byaföreningen i Vitsaniemi har stöttat projektet och
har sammanlagt investerat närmare 4 miljoner. Ett varmt stort TACK för pengar och support.

Markgåva
Konsthallen bygger på egen mark vid Torneälv tack vare markdonation från Familjen Björk, Vitsaniemi gård och Gunhild Stensmyr.

Gunhild Stensmyr
ordförande och projektansvarig

Följ oss på Facebook Konsthall Tornedalen

Styrelsen Konsthall Tornedalen

Konsthall Tornedalen

MÖTESPLATS

Tornedalen med Haparanda och Torneå som nav, är en kommande dynamisk tillväxtregion som erbjuder unika möjligheter till ekonomiska investeringar tack vare den relativt stora mängd människor som rör sig i området, utan motsvarighet i övriga delar av Norrbotten.
Enligt finska trafikverket och tullen passerade över 4,7 miljoner fordon och runt 13 miljoner människor gränsen mellan Haparanda och Tornio år 2014.

LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR INVESTERING

Konsthall Tornedalen med sin arkitektur och breda kulturverksamhet är en långsiktig och hållbar investering som skapar en extraordinär reseanledning till Tornedalen och destinationen Swedish Lapland. Konsthallen ger människor möjlighet att tillbringa kvalitetstid i gränsregionen.

Tornedalen är intressant på många vis med flera kulturer där svenskt, finskt och samiskt levt i samexistens i alla tider och människorna på båda sidor om Torne älv binds samman av språket och det gemensamma kulturarvet. Traditionen och vanan vid social och kulturell mångfald gör det lätt att acceptera och forma nya sociala strukturer. Samhället är föränderligt och rörligt och Tornedalens mångkulturella arv är en tillgång i samhällsutvecklingen.

KONSTHALL TORNEDALEN MÅL OCH VISION
  • verka som framåtblickande konstinstitution med internationell profil
  • visa de främsta inom konsten idag
  • utan vinstsyften främja och sprida kunskap om konst
  • ge inspiration och intellektuell stimulans för alla åldrar
  • vara ett inflytelserikt kulturellt forum och en vital mötesplats för närboende och individer vid gränslandet Sverige Finland
  • vara väl förankrad i sin egen bygd
  • vara en kreativ puls i Norrbotten och i Polcirkelland
*vara öppen året om
NICE rekommenderar