KONSTHALL TORNEDALEN - SKA BYGGAS VID TORNE ÄLV MELLAN ÖVERTORNEÅ OCH HAPARANDA                                   ARTHOTEL TORNEDALEN - BOENDE MAT AKTIVITETER
   
 

Charlotte Gyllner

är en av Sveriges främsta videokonstnärer idag.

Hennes verk är ett koncentrat av tankeskärpa och uppvisar en konstnärlig klarhet som få klarar med sådan briljans som Charlotte.

För Charlotte är det viktigt att hitta en harmoni i flödet av ljud, ljus, rörelse och berättelse, att nå en rytm lika självklar som kroppens puls.

NICE rekommenderar