KONSTHALL TORNEDALEN - SKA BYGGAS VID TORNE ÄLV MELLAN ÖVERTORNEÅ OCH HAPARANDA                                   ARTHOTEL TORNEDALEN - BOENDE MAT AKTIVITETER
   
 

CV Gunhild Stensmyr

Utbildning och praktik
 • AGSLO-Arbetsgruppen för Studium av ledarskap och organisation, Sigtuna, 1991
 • Projektledarutbildning med chefsutvecklingsprogram, Norrtälje kommun ledarutbildning, 1991
 • Universitetet i Umeå kulturarbetar linjen, 1981
 • Universitetet i Lund o Umeå fil.kand (arkeologi/etnologi/konst), 1978
 • Högre Allmänna Läroverket, Haparanda, 1969
Anställningar
 • Stockholm Europas Kulturhuvudstad, Projektledare ArtGenda, 1997-98
 • Norrtälje konsthall, Konsthallschef, 1986-97
 • Bildmuseet, Umeå universitet, Intendent/Byrådirektör, 1981-86
 • Västerbottens Kuriren, Umeå, Frilansjournalist, 1979-81
 • Västerbottens Kuriren, Umeå, Korrekturläsare, 1980-81
Kulturentreprenör

Arthotel Tornedalen 2017, namnändring av Guest House Tornedalen

AB Konsthall Tornedalen 2016

Restaurang Utblick, Luppioberget koncept och affärsidé, 2014

Arte Borealis AB, 2011

Guest House Tornedalen, 2011

Ideella föreningen Konsthall Tornedalen 2010

Skärets konsthall, 2002

N I C E -Network In Culture, 1996

Förtroendeuppdrag
 • Företagarna, Övertorneå. Styrelseledamot 2014 - 2016
 • Justitiedepartementet, expert i utredning Följerätt, 2013-2014
 • Rubus Arcticus jurymedlem; Norrbottens Läns Landsting, 2011-
 • Region Skåne; referensgrupp för granskning av internationella projekt, 2010-2013
 • Region Skåne; referensgrupp för granskning av utvecklingsprojekt, 2010-2013
 • Malmökulturstöd, referensgrupp för ateljéstipendierna, 2008 - 2009
 • EU ”Kultur 2000”, Bryssel, nationell expert, 2003
 • Kullens konstförening juryledamot, 2003
 • Sveriges Allmänna Konstförening, inköpsnämnd, 2000-04
 • Statens kulturråd, referensgrupp, 1999-02
 • NU ”The Nordic Art Review”, styrelseledamot/kassör, 1999-01
 • Stiftelsen för Visuella Studier/Index, styrelseledamot, 1997-01
 • Kultur i hela landet "Konstens Vecka", projektgruppen, 1996-98
 • Rotary Norrtälje, styrelseledamot/sekreterare, 1996-97
 • Norrtälje konsthalls vänner, styrelsen, 1996-98
 • Upplands konstmuseum, enmansjury, 1997
 • Åbo, Åland och Björneborgs län, Finland juryledamot, 1997
 • Ålands konstmuseum, juryledamot, 1996
 • Södertälje konsthall, juryledamot, 1993
 • Västerås konstmuseum, juryledamot, 1992
 • Kulturmagasinet, Sundsvall, Norrlandssalong, juryledamot, 1991
 • TV Roslagen, Serie om konstnärer, programledare, 1993-94
 • Nordiska konstförbundet, Sverige, styrelseledamot, 1994-99
 • Albert Engström Sällskapet, styrelseledamot, 1993-98
 • Norrtälje kommuns personalklubb, styrelseledamot, 1990-97
 • Stiftelsen Helge Lindens Minne, Umeå, sekreterare, 1984-85
 • Kulturföreningen HUMLAN, Umeå,styrelseledamot, 1982
Utredningar/Uppdrag
 • Utredning Resurscentrum för konst i Norrbotten. Uppdragsgivare; Norrbottens Läns Landsting/Kultur, 2012
 • Granskning och genomgång av Offentlig miljö som konstform, Fyrbodalsmodellen på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund, 2011
 • Granskning och översyn av ateljéstödet till konstnärer bosatta i Gävle, 2009
 • 1% regeln. En undersökning av hur den används i 25 kommuner. Uppdragsgivare; Statens konstråd, Konst Gävleborg, Gävle Konstcentrum, landstinget Gävleborg och Riksutställningar inför ett seminarium om offentlig konst i Västerås mars 2009.
 • Utvärdering/genomlysning av medborgarförslag Skulpturens Hus ATSA huset, Gävle kultur – och fritid, 2008
 • Konsult Höganäs Museum – Keramikmuseet, 2007
 • Kartläggning av konstutställningsplatser i Sverige på uppdrag av Statens kulturråd, 2003-04;avbrutet
 • EU-ansökan ” Projekt konstpedagogik” för Riksutställningar/Konstfrämjandet och Sveriges Konstföreningar, 2003-04
 • Västerås stad, Utvärdering av verksamheten i Västerås konstmuseum, 2002
 • Halmstad kommun, Lokal- och verksamhetsprogram för konsthall i Halmstad, 2000-02
 • Varbergs kommun, Utvärdering av konstverksamheten, 1999
 • Sollentuna kommun, Kulturpolitiskt handlingsprogram, 1998
 • Sollentuna kommun, Utvärdering av Edsvik konst kultur 1997
Utmärkelser
 • Skumpriset, Norrbottens Akademien 2014
 • Stipendium Allanova, 50000 SEK, 2014. Allan Lehto
 • Årets Magmakvinna 2013. Professionellt nationellt nätverk för kvinnor.
 • Gröna Näringar år 2012, LRF Övertorneå
 • Årets Nyföretagare 2012, Övertorneå
 • Årets Outsider; Arkitekturgalan Stockholm 2012
 • Norrtälje Konsthall, Årets Museum 1997
 • Norrtälje Arbetarkommun, LO och ABF´s, kulturpris, 1997
 • Norrtälje Stads Nyckel, hederspris, 1997

NICE rekommenderar