ARTHOTEL TORNEDALEN - BOENDE MAT AKTIVITETER                                   KONSTHALL TORNEDALEN - SKA BYGGAS VID TORNE ÄLV 40 KM NORR OM HAPARANDA
   
 

Helena Burman

är infallsrik och klurig som närmast besatt genomför det hon tagit sig för.

Just nu vet jag att hon bland annat ”knyter ikapp tiden” en knut för varje dag hon levt.

En akt av ihärdighet, egensinne och eftertanke som på något vis belyser all konstnärlig verksamhet.

Ett ”måste” är drivkraften inte verket eller resultatet i sig, publiken, kritiken eller någonting som helst utanför själva den konstnärliga handlingen.

Helena är den av konstnärerna som hittills mest konsekvent ägnat sig åt renodlade performance och ikläder sig gärna olika roller.

NICE rekommenderar
0
Nice rekommenderar