KONSTHALL TORNEDALEN - SKA BYGGAS VID TORNE ÄLV MELLAN ÖVERTORNEÅ OCH HAPARANDA                                   ARTHOTEL TORNEDALEN - BOENDE MAT AKTIVITETER
   
 

Aaro Centrum

Aaro Centrum - för slöjd, design och hantverk


Tornedalsgården Aaro ingår i en omistlig helhet, en miljöbild av ett välbärgat Tornedalen från den tid de bördiga markerna brukades tillsammans med skog- och fiskenäringarna som huvudsakliga inkomstkällor.
Den omkringliggande miljön visar upp ett pärlband av ståtliga gamla Tornedalsgårdar utmed riksväg 99 söderut.
Bilden av de resliga och välbevarade gårdarna förstärker Aaros kulturhistoriska betydelse och gav mig idén att här skapa en naturlig miljö för offentlig verksamhet inom slöjd, design och hantverk.

Min tanke är att återskapa en levande gårdsmiljö med betande djur. Byggnader och betesmarker ska varsamt restaureras för att bevara helheten för kommande generationer.
Upprustningen av gården ska lyfta perspektivet och öka människornas intresse för hur det ser ut omkring oss, arkitektur, byggnadskultur, lokalhistoria och kulturmiljöns allmänna betydelse i samhällsliv och utveckling.

Aaro Centrum - mötesplats för kunskapsutbyte mellan hantverkare, slöjdare, forskare, snickare, arkitekter, konstnärer, formgivare m.fl yrkesgrupper.
Aaro Centrum - materialmagasin och metodutveckling med outtömliga möjligheter.
Aaro Centrum - processen och kunskapsutvecklingen ska stå i fokus

Aaro Centrum ska ses som generator för - Konsthall i Tornedalen. Attraktivt för konstnärer, hantverkare, metod och materialexperter, lärare på alla nivåer med undervisning i estetiska läroprocesser, näringsliv och allmänhet ska ges pedagogiska nycklar till hur konstnärliga processer tar form.

Vill du vet mer så är du välkommen att kontakta mig på telefon eller mail.
Gunhild Stensmyr


NICE rekommenderar